Arizonica

Arborétum és Kertészet

Arizonica Arborétum

Csákvár, Magyarország

Szembeszegülés a klímaromlással

Céljaink

Kísérlet:
Dendrológiai gyűjtemény létesítése és fenntartása közel természetes körülmények között, öntözés, kemikáliák (növényvédő szerek, műtrágyák, hormonok) és trágyázás nélkül, különösen rossz adottságok között.
Tudomány:
A világ távoli tájairól származó fás szárú növények környezeti és klimatikus tűréshatárának tanulmányozása, különös tekintettel a fenyőfélékre.
A szárazságot, hideget és extrém forróságot egyaránt tűrő, kis tápanyagigényű, esztétikailag magas színvonalú növényanyag szelektálása és faiskolai termesztésbe vétele.
Gazdaság:
Az egyre romló klíma ellenére költségtakarékosan és a díszértéket megőrizve fenntartható növényválaszték kialakítása és folyamatos kínálata.
A szűkülő természeti erőforrásokat kímélő, munka és pénztakarékos kertkultúra terjesztése.
Természetvédelem:
Minél több veszélyeztetett faj megtartása, védelme.
Környezetvédelem:
Rossz talajadottságú területek hosszú távon hatékony hasznosítási módszereinek feltárása
Oktatás:
A biodiverzitás bemutatása
Ökológiai rugalmasság szemléltetése
Tudatos felkészítés a klímaromlás kivédésére
Esztétika:
A szubmediterrán-félsivatagi miliő illeszkedése a romló klímában a magyar tájhoz és a magyar kertekhez ("Pannon kert")

Értelem és érzelem egyaránt arra tanít: létünk alapja a természet volt és marad. Az a dolgunk, hogy a segítségével, mély megismerésével tárjuk fel és őrizzük meg annak fantasztikus változatosságát, mert tudjuk, hogy ezzel magunkat óvjuk. Ezért azt tanuljuk és tanítjuk, hogy a természet hogyan "dolgozik". Nem szembe megyünk vele, hanem belesimulunk: a része vagyunk, nem leigázója.

Arizonica Arborétum

Elhelyezkedés és jellemzők
Az Arizonica Arborétum Észak-Magyarországon a Vértes hegység / Északi szélesség 48 fok 12', Keleti hosszúság 18 fok 51'/ délkeleti lejtőjén létesült a Csákvártól északra fekvő Kotló hegy aljában.
Telepítés kezdete: 1996
Tengerszint feletti magasság : 240 - 260 m között
Tengertől való távolság: 550 km
Terület: 5101 nm
Klímazóna: 6b - 7a (USDA)
Abszolút hőmérsékleti minimum: -29,2 C (1943.01.)
Abszolút hőmérsékleti maximum: 41,6 C (2007.07.20.)
Évi középhőmérséklet: 10,2 C
Évi csapadékátlag: 512 mm; max: 873 mm (1999); min: 310 mm (2000)
Domborzat: délkeleti fekvésű enyhe (max 6 %) lejtő, erős kitettséggel napsütésnek és szélnek
Geológiai viszonyok:
Dolomit és puha mészkő alapkőzeten kialakult gyenge, hordalékköves erdőtalaj, fehér (tengeri) kvarchomok foltokkal.
Talajminőség: 3,5 - 5,2 AK
Tápanyag-ellátottság: a főbb tápanyagokból (NPK, Fe, P, Ca,B, Mg, Mn) az optimálisnak átlagosan egyharmada. Magas Cl tartalom, 10 mg/talajkilogramm
Talaj pH: 8,3 - 8,6 (erősen lúgos)
Termőréteg vastagság: 15-35 cm
Víztartó képesség: rendkívül gyenge
A környező régió eredeti növénytakarójának fás növényei:
Quercus pubescens, Quercus cerris, Carpinus orientalis , Acer tataricum, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Corylus avellana, Tilia platyphyllos, Tilia cordata, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Rosa canina, Sorbus torminalis, Sorbus vertesensis, Cotinus coggygria, Pyrus sp., Clematis vitalba.
Meghatározó telepített fás növények a régióban:
Robinia pseudoacacia, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides,Pinus nigra ssp. austriaca, Pinus nigra ssp. laricio, Pinus sylvestris, Juglans nigra, Populus sp., Sophora japonica, Thuja orientalis, Picea pungens,Elaeagnus angustifolia, Tamarix tetranda,Buxus sempervirens.